Manifest Humanistycznego Rapu

 

 1. Wierzymy w to, że muzyka jest w stanie w taki sposób wpłynąć na człowieka, aby mógł on zmienić swoje życie na lepsze i odkryć w sobie ukryty potencjał, który pozwoli mu realizować siebie w pełni. Rap, ze względu na możliwość dobitnego przekazywania ogromnej ilości treści, zdecydowanie najlepiej nadaję się do realizowania powyższego założenia.

 2. HR Skład jest oficjalnym składem Humanistycznego Rapu, który ma za zadanie realizować wszystkie postulaty tego Manifestu.

 3. Kierujemy się przede wszystkim tym, co według Nas jest dobre dla człowieka i jego rozwoju. Humanizm rozumiemy, jako możliwość pełnego wykorzystania potencjału, jaki kryje się w ludziach.

 4. Realizujemy i zgadzamy się z takimi podstawowymi wartościami kultury hip-hop jak:1 Wiedza, Mądrość, Zrozumienie, Wolność, Sprawiedliwość, Równość, Pokój, Jedność, Miłość, Szacunek, Odpowiedzialność, Rozwój, Życie, prawda, fakty i Wiara. Nasze rozumienie tych haseł wykracza jednak poza samą kulturę hip-hop, stąd też kolejne punkty Manifestu będą rozwijać w różnych kontekstach to, co przez konkretne zagadnienia rozumiemy.

 5. Cenne jest posiadanie Wiedzy dotyczącej tego, jak polepszać ludzkie życie oraz Mądrości, która pozwala z tej Wiedzy korzystać w swoim Życiu. Oba elementy są bezpośrednio połączone z działalnością muzyczną, w której się manifestują (np. w tekstach utworów, w wywiadach, podczas koncertów itp.) Naturalnie chętnie promujemy wszystkich rapujących artystów, którzy w ten sposób podchodzą do swojej twórczości.

 6. Muzyka rap powinna być inspiracją do osiągania wewnętrznej Wolności, która ma związek z Rozwojem, czyli wyzwoleniem w sobie ukrytych, dotychczas nieznanych umiejętności, mocnych stron oraz stanów ducha pozwalających na dobre życie.

 7. Rap powinien uczyć patrzenia na życie przez pryzmat Sprawiedliwość – racja znajduje się pośrodku. Nie można sądzić samemu, trzeba robić to w formie otwartego dialogu, który określi, co w danym kontekście co jest dobre, a co złe. Ma to również związek z Odpowiedzialnością, którą jesteśmy w stanie ponieść wobec tego, co dzieje się w naszym życiu.

 8. Muzyka nie powinna służyć do generowania waśni i konfliktów oraz wywyższania się. Każdy człowiek jest Równy, niezależnie od posiadanej wiedzy i ma prawo do rozwijania siebie w swoim własnym tempie. Choć przekazujemy treści zachęcające do pracy nad sobą, to jednocześnie wiemy, że faktycznie możemy przemówić tylko do tych, którzy będą otwarci na nasz przekaz lub będą czuli, iż nadszedł odpowiedni moment na to, by coś w swoim życiu zmienić.

 9. Chcemy, aby rap przysługiwał się do Pokojowego rozwiązywania nieporozumień (np. otwartego dialogu), czego efektem powinno być tworzenie Jedności przy uszanowaniu indywidualności i różnorodności. Oczywistym elementem jest tutaj okazywanie Szacunku. Promowana przez nas muzyka powinna służyć poszerzaniu horyzontów w taki sposób, abyśmy mogli wykazać Zrozumienie wobec siebie, innych oraz całego świata. Skutkiem tego powinno być pokazywania szerszego rozumienia Miłości, jako pełnego akceptacji usposobienia w stosunku do świata i ludzi.

 10. Rap w naszym rozumieniu powinien dawać ludziom Wiarę oraz zachęcać ich do pokładania jej w tym, co może ich wzmocnić (np. wiara w siebie, w Boga, idee itp.)

 11. Nie interesuje nas styl w jakim raper tworzy, lecz jedynie to, czy przekazuje w swojej działalności muzycznej wyżej wymienione wartości. W związku z tym na Równo traktujemy tych, którzy robią oldschool, trueschool, uliczny rap, newschool, pop-rap etc.

 12. Rozumiemy i Szanujemy inne niż Nasze podejścia do życia, stąd też nie bawimy się w krytykanctwo (niesłuszne i nierzeczowe krytykowanie czegoś), a jedynie oparte na faktach i argumentach krytyczne analizy konkretnych stanowisk i postaw. Nie chcemy konfliktów, stąd też jesteśmy otwarci na dialog i dochodzenie do porozumienia.
  ———————————————————————————————

1 Wartości spisane na podstawie książki: Sadi & Graff: Polski hip-hop posiada wiele twarzy. Brzezia Łąka 2019, s. 356-358.